Dit onderzoek zal de Bijbelse rol van de ambten van diakenen en oudsten binnen de Volle evangelie Gemeenten, in het bijzonder de Volle evangelie Gemeente The Open Door behandelen.

thesis_mth_2010_GregorEwald_F_F